Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy chế hoạt động của Sở nội vụ

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Quy chế hoạt động của Sở nội vụ
Ngày 31/12/2021, Sở nội vụ ban hành Quyết định số 391/QĐ-SNV  về việc ban hành Quy chế hoạt động của sở Nội vụ tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:
Quyết định ban hành: QĐ-ban-hành-quy-chế-SNV.pdf
Văn phòng sở