Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Thi đua, Khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tham gia tập huấn triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức x...

Tin tức - Sự kiện  
Phòng Thi đua, Khen thưởng Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tham gia tập huấn triển khai phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025 khu vực miền Bắc và miền Trung
Từ ngày 26/10 - 28/10, tại tỉnh Khánh Hòa, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị triển khai phong trào thi đua và hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc và miền Trung.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cùng dự có các đồng chí là lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phó Giám đốc Sở Nội vụ, lãnh đạo và chuyên viên Ban, Phòng Thi đua - Khen thưởng của 35 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc và miền Trung; đại diện lãnh đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …

th1.jpg

Đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương khẳng định: Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thi đua, khen thưởng, các cán bộ làm công tác này cần tự bồi dưỡng, tập huấn, tăng cường các kiến thức, kỹ năng về quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, về việc thiết kế, tổ chức các phong trào thi đua. Việc tổ chức hội nghị hôm nay là một trong những minh chứng hết sức quan trọng và cần thiết.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" là một phong trào trọng tâm, nòng cốt được Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 

tham mưu cho Đảng, Nhà nước phát động. Trong 10 năm qua, phong trào đã phát huy được hiệu quả,  góp phần chuyển đổi toàn diện bộ mặt nông thôn mới. “Tuy nhiên, ở mỗi giai đoạn, bám sát vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chúng ta phải có những biện pháp, phương pháp, cách làm khác nhau, hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững." - đồng chí Phạm Huy Giang nhấn mạnh.

Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Ban, Phòng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố tham mưu cho cấp có thẩm quyền ở địa phương thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn.

th2.jpg

Các đại biểu dự Hội nghị

 

Hội nghị đã nghe các báo cáo viên trao đổi, giải đáp thắc mắc xoay quanh các nội dung: Khung cơ chế, chính sách, định hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"…

th3.jpg

Báo cáo viên Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày tại Hội nghị

th4.jpg

Báo cáo viên, ThS. Nguyễn Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ III, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình bày tại Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Ban, Phòng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố sau Hội nghị này sẽ chủ động tham mưu cho các cấp có thẩm quyền ở địa phương thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".


Phòng Thi đua, khen thưởng