Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phó Thủ tướng Chính phủ: Siết kỷ cương, kỷ luật công vụ trong thực hiện nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Cải cách hành chính  
Phó Thủ tướng Chính phủ: Siết kỷ cương, kỷ luật công vụ trong thực hiện nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ
Sáng ngày 12/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc làm việc với các Bộ, ngành về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến năm 2021.
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Các Bộ, ngành, địa phương phải quán triệt tinh thần kỷ cương, kỷ luật công vụ khi thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP mới có thể tạo chuyển biến rõ rệt, những cải cách mới có hiệu lực, hiệu quả thực sự. Các Bộ, ngành, nhất là những cơ quan phụ trách nhóm chỉ số tổng hợp, khẩn trương ban hành ngay tài liệu hướng dẫn còn thiếu để các Bộ, ngành khác, địa phương phối hợp thực hiện. “Có tài liệu hướng dẫn rồi thì các đồng chí tổ chức tập huấn bằng nhiều hình thức: Công khai đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử, tập huấn qua mạng, làm clip hướng dẫn…”, Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý.
Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh sự cần thiết của hệ thống thông tin báo cáo trực tuyến để từng Bộ, ngành, địa phương có thể cập nhật dữ liệu thường xuyên, cung cấp thông tin kịp thời cho các tổ chức xếp hạng quốc tế. Phó Thủ tướng Chính phủ nêu ví dụ do không có sự thống nhất giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng cục Thống kê nên chúng ta vẫn chưa cung cấp được chỉ số về đào tạo nhân lực theo cách tính của quốc tế làm ảnh hưởng đến các chỉ số đánh giá, xếp hạng của nền kinh tế.
Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ thiết lập hệ thống báo cáo, cập nhật tình hình thực hiện các chỉ số trong Nghị quyết số 02/NQ-CP trong thời gian sớm nhất.
Cùng với đó, các Bộ, ngành, địa phương phải tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP trong lĩnh vực quản lý của mình. Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ ra ở tầm Trung ương, ngoài hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng thì Bộ Nội vụ, các bộ phụ trách nhóm chỉ số tổng hợp, các chỉ số cụ thể hầu như chưa kiểm tra, giám sát. “Tôi đề nghị các đồng chí có ngay các đợt kiểm tra để xem tiến độ thực hiện đến đâu, đã làm được gì, đang vướng mắc chỗ nào. Đặc biệt, rất cần gặp gỡ, đối thoại với đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, trước hết là những vấn đề nóng nhất trong lĩnh vực Bộ, ngành mình phụ trách”, Phó Thủ tướng Chính phủ nói.
Cùng với yêu cầu các địa phương rà soát lại kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP có trọng tâm, trọng điểm, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị trong tuần sau, các Bộ, ngành phải có báo cáo rà soát việc cắt giảm điều kiện kinh doanh thực chất đến đâu. Những vấn đề doanh nghiệp phản ánh đến do vướng luật, vướng nghị định, cần phải sửa ra sao. Thanh toán không dùng tiền mặt cần đưa những quy định mới nào để thúc đẩy, trong đó lưu ý xu thế mới như thanh toán qua điện thoại di động…
Phó Thủ tướng cũng gợi ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét đánh giá, xếp hạng việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của các Bộ, ngành, địa phương và công bố công khai trong thời gian tới…
theo baochinhphu.vn