Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát động phong trào thi đua “Hà Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covi...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Phát động phong trào thi đua “Hà Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.
Ngày 04/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Hà Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm lãnh đặc biệt và chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; sự vào cuộc tích cực kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, đặt biệt là tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các lực lượng chức năng tuyến đầu chống dịch nên tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh bước đầu cơ bản được kiểm soát tốt, đạt nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặc biệt sự xuất hiện các biến chủng mới với khả năng lây nhiễm nhanh hơn, nguy hiểm hơn và còn có thể kéo dài, ảnh hưởng lớn đến các lĩnh vực đời sống xã hội nên cần có giải pháp phù hợp hơn cho công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả trên nguyên tắc nắm chắc tình hình, đánh giá và dự báo được nguy cơ dịch bệnh, chủ động tấn công, phòng ngừa tích cực, xử lý dứt điểm.

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ phát động, để góp phần cùng cả nước sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19, ngày 04/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Hà Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19".

​Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA PHÒNG, CHỐNG COVID.pdf


Ban Thi đua khen thưởng