Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nội hàm cơ bản nhất của việc cải cách tiền lương là trả lương theo vị trí việc làm

Tin tức - Sự kiện  
Nội hàm cơ bản nhất của việc cải cách tiền lương là trả lương theo vị trí việc làm
Phát biểu khai mạc Phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra sáng 01/4/2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, từ 01/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tiền lương và nội hàm cơ bản nhất của việc cải cách tiền lương lần này là trả lương theo vị trí việc làm, chức vụ và chức danh của cán bộ. Để tiến hành xây dựng các hệ thống thang bảng lương, việc quan trọng đầu tiên là phải xây dựng vị trí việc làm.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Tham dự Phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, theo Chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tại Phiên họp chuyên đề pháp luật lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến, xem xét đối với 2 nhóm vấn đề:

Nhóm vấn đề thứ nhất: Cho ý kiến đối với các dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 để xem xét lần đầu. Theo dự kiến, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật. Tại phiên họp chuyên đề pháp luật lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý về dự án Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi). Lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về hồ sơ dự án Luật Phòng không nhân dân. Đây là dự án luật hoàn toàn mới để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng ta về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, được thông qua bằng Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các dự án luật này đã trải qua quy trình xem xét thông qua tại 2 kỳ họp.

Đối với dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (sửa đổi), theo Nghị quyết số 41/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trường hợp dự án luật được chuẩn bị có chất lượng tốt, quá trình thảo luận tại Quốc hội đạt sự đồng thuận cao thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phối hợp với Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) theo quy trình tại một kỳ họp.

Nhóm vấn đề thứ hai: Cho ý kiến đối với các dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, từ 01/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tiền lương và nội hàm cơ bản nhất của việc cải cách tiền lương lần này là trả lương theo vị trí việc làm, chức vụ và chức danh của cán bộ. Để tiến hành xây dựng các hệ thống thang bảng lương, việc quan trọng đầu tiên là phải xây dựng vị trí việc làm. Theo phân công của Ban Chỉ đạo cải cách tiền lương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải xem xét ban hành Nghị quyết này làm căn cứ để xây dựng các thang bảng lương. Phạm vi áp dụng cho đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, cán bộ thuộc phẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước. Quá trình xây dựng vị trí việc làm đã được thực hiện khá lâu, đã cơ bản đủ điều kiện để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Từ nay tới thời điểm cải cách tiền lương không còn nhiều, chỉ còn khoảng 3 tháng để hoàn thành, do đó đây là việc hết sức quan trọng. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau Phiên họp chuyên đề pháp luật lần này, khả năng Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn họp tiếp trong tháng 4 và tháng 5 để xem xét một số dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, bên cạnh các phiên họp thường kỳ để cho ý kiến vào các dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội cùng với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tăng cường phối hợp với cơ quan của Chính phủ để sớm có tài liệu phục vụ các phiên họp, vì thời gian không còn nhiều./.​​


Văn phòng
Tin liên quan