Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhất trí việc tổ chức đại hội khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội Người mù huyện Kim Bảng

Văn bản hướng dẫn  
Nhất trí việc tổ chức đại hội khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội Người mù huyện Kim Bảng

Ngày 13 tháng 6 năm 2023, Sở Nội vụ nhận được hồ sơ của Hội Người mù huyện Kim Bảng về việc tổ chức Đại hội khóa VII (nhiệm kỳ 2023-2028).

Sau khi thẩm định, Sở Nội vụ nhận thấy hồ sơ báo cáo việc tổ chức Đại hội của Hội Người mù huyện Kim Bảng đủ, đúng theo quy định. Nhân sự tham gia Ban Chấp hành (Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội) đã đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Hội. Ngày 20 tháng 6 năm 2023, Sở Nội vụ đã có văn bản nhất trí với việc tổ chức Đại hội của Hội Người mù huyện Kim Bảng.

Trên cơ sở đó, chiều ngày 28 tháng 6 và sáng ngày 29 tháng 6 năm 2023, Đại hội Hội Người mù huyện Kim Bảng khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã long trọng được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa huyện Kim Bảng với sự có mặt của 60 đại biểu chính thức về dự Hội nghị.

Sau khi tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp, Hội đã báo cáo kết quả việc tổ chức Đại hội và Điều lệ về Sở Nội vụ phê duyệt theo quy định​


Phòng Tổ chức bộ máy và tổ chức phi chính phủ