Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2030

Tuyên truyền phổ biến  
Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2030
Ngày 04/8/2022 Hội đồng nhân dân tỉnh hà Nam ban hành Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về phát triển thanh niên tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2030
Số ký hiệu
46/NQ-HĐND
Ngày ban hành04/8/2022
Ngày có hiệu lực
04/8/2022
Người ký
Đặng Thanh Sơn
Trích yếuvề phát triển thanh niên tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2030
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam
Phân loạiNghị quyết​​
Xem nội dung văn bản tại file đính kèm:NQ phát triển thanh niên năm 2022.pdf
Văp phòng sở