Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết quy định nội dụng, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh

Tuyên truyền phổ biến  
Nghị quyết quy định nội dụng, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh
Ngày 04/8/2022 Hội đồng nhân dân tinht thông qua Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND về quy định nội dụng, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu
16/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành04/8/2022​
Ngày có hiệu lực
15/8/2022
Người ký
Đặng Thanh Sơn
Trích yếuNghị quyết quy định nội dụng, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam
Phân loạiNghị quyết​​
Xem nội dung văn bản tại file đính kèm:NQ mức chi tuyển dụng cc.pdf
Văp phòng sở