Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp,mức phụ cấp kiêm nghiệm đối với người hoạt động không chuyên trá...

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản của tỉnh  
Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp,mức phụ cấp kiêm nghiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; chức danh, mức phụ cấp, hõ trợ đối với người thực hiện nhiệm vụ khác, ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức hỗ rợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Số ký hiệu
14/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành14/10/2021
Ngày có hiệu lực
01/01/2022
Người ký
Lê Thị Thủy
Trích yếuQuy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp,mức phụ cấp kiêm nghiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; chức danh, mức phụ cấp, hõ trợ đối với người thực hiện nhiệm vụ khác, ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức hỗ rợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam​
Cơ quan ban hànhHội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam
Phân loạiNghị quyết​​


Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:Nghị quyết KCT.pdf
Phòng Xây dựng chính quyền