Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản của tỉnh  
Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND
Ngày 13/7/2018 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việcThông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Phủ Lý là đo thị loại II trực thuộc UBND tỉnh
Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây: 18.pdf
Văn phòng Sở