Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản của tỉnh  
Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND
ngày 13/7/2018 HĐND tỉnh Hà Nam ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐND Về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: 14.pdf
Văn phòng Sở
Tin liên quan