Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mẫu đơn đề nghị phúc khảo bài thi kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Mẫu đơn đề nghị phúc khảo bài thi kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: đơn.pdf
Văn phòng Sở