Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác tuần thứ 4/2018

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan  
Lịch công tác tuần thứ 4/2018
Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018
NgàySángChiều
Thứ hai
22/01/2018

Đ/c Sơn - PGĐ: Cả ngày Dự Hội thảo triển khai xác định chỉ số CCHC năm 2017; tập huấn công tác điều tra xã hội học và sử dụng phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC cấp tỉnh tại K/s Đông á, Thái nguyên

Đ/c Hà - PGĐ: 14h Dự HN làm việc với trường Đạo học Sử phạm Hà Nội tại UBND tỉnh

Thứ ba
23/01/2018

Đ/c Sơn - PGĐ: Cả ngày Dự Hội thảo triển khai xác định chỉ số CCHC năm 2017; tập huấn công tác điều tra xã hội học và sử dụng phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC cấp tỉnh tại K/s Đông á, Thái nguyên​

Đ/c Hà - PGĐ: Làm việc với trường CĐSP công tác chuẩn bị bàn giao về trường Đại học sư phạm Hà Nội

Thứ tư
24/01/2018

Đ/c Hà - PGĐ: 7h30 Dự Hội nghị lần 2 nhiệm kỳ 2017 - 2022...tại Ủy ban MTTQ tỉnh

Đ/c Giám đốc: 8h Họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia thảo luận, bỏ phiếu xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới tại UBND tỉnh

Đ/c Hà - PGĐ: Làm việc với Sở tài chính

Thứ năm
25/01/2018

Đ/c Hà - PGĐ: Làm việc với trường CĐSP công tác chuẩn bị bàn giao về trường Đại học sư phạm Hà Nội

Thứ sáu
26/01/2018

Đ/c Hà - PGĐ: Báo cáo UBND tỉnh công tác chuẩn bị bàn giao trường CĐSP Hà Nam về trường Đại học sư phạm Hà Nội

Đ/c Hà - PGĐ: Dự Lễ bàn giao trường CĐSP Hà Nam về trường Đại học sư phạm Hà Nội

Thứ bảy
27/01/2018
Chủ nhật
28/01/2018

Văn phòng sở