Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

Bộ máy tổ chức Đơn vị trực thuộc  
Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

Giám đốc : Ông Lê Đức Hiền

a8.png

Ngày, tháng, năm sinh: 13/10/1967

Quê quán: Phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý,tỉnh  Hà Nam

Hộ khẩu thường trú: Phường Thanh châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Lý Luận chính trị: Cao cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên chính

Điện thoại: 0913098967

Email: leduchien@hanam.gov.vn

- Phó Giám đốc: Ông Phạm Văn Quý​

quy.png

Ngày tháng năm sinh: 08/3/1987

Quê quán: Xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Hộ khẩu thường trú: Tổ 3, phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học quản lý

Lý luận chính trị: Trung cấp

Quản lý nhà nước: Chuyên viên

Điện thoại: 0226 3552706

Email: phamvanquy.nv@hanam.gov.vn​


Văn phòng sở