Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo Sở Nội vụ tham dự Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định các biện phá...

Tin tức - Sự kiện  
Lãnh đạo Sở Nội vụ tham dự Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở
Chiều ngày 22/5/2024, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Tham dự Hội nghị có ông Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, ông Lê Văn Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành: Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, các Công đoàn ngành, Khu công nghiệp tỉnh và các đoàn viên công đoàn cơ sở.

Thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Dự thảo đã được lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc phối hợp tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết trước khi báo cáo, trình UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh chuẩn bị các nội dung của Hội nghị. Hội nghị là dịp để cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị quyết, các cơ quan liên quan được lắng nghe các ý kiến góp ý, phản biện về những vấn đề còn ý kiến khác nhau trong Dự thảo Nghị quyết.

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Văn Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh định hướng một số nội dung cần tập trung phản biện xã hội đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày tóm tắt sự cần thiết, cơ sở pháp lý, nội dung chính của Dự thảo Nghị quyết và báo cáo tóm tắt kết quả xin ý kiến các cơ quan, đơn vị vào Dự thảo Nghị quyết, Hội nghị đã được nghe 11 ý kiến phản biện, tham gia đóng góp của lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, Công đoàn đại diện cho UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn các ngành, công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh. Các ý kiến phản biện tập trung làm rõ sự cần thiết ban hành nghị quyết; quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết; bố cục, nội dung của Nghị quyết và một số vấn đề quan trọng khác mà đại biểu quan tâm…

          Tại Hội nghị, ông Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đã tiếp thu và trả lời, làm rõ một số ý kiến phản biện của đại biểu; đồng thời, thống nhất về nội dung, bố cục của Dự thảo Nghị quyết để chỉ đạo phòng chuyên môn chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết trước khi báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024./.

 một số hình ảnh tại hội nghị:

cs1.jpg

cs2.jpg

cs4.jpg

cs5.jpgPhòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên
Tin liên quan