Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kỳ thi thử nghiệm kỹ thuật kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Tin tức - Sự kiện  
Kỳ thi thử nghiệm kỹ thuật kiểm định chất lượng đầu vào công chức
Sáng 29/11/2023, tại Trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Kỳ thi thử nghiệm kỹ thuật kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Tham dự khai mạc Kỳ thi có Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Nguyễn Bá Chiến; Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ) Lê Minh Hương, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ cải cách kỹ thuật thi tuyển công chức Việt Nam; các thành viên Hội đồng xây dựng câu hỏi và đáp án kiểm định chất lượng đầu vào công chức; hơn 100 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội và Học viện Hành chính Quốc gia đăng ký làm tình nguyện viên trong Kỳ thi.
Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia Nguyễn Bá Chiến phát biểu.

Kỳ thi thử nghiệm kỹ thuật kiểm định chất lượng đầu vào công chức có ý nghĩa quan trọng và cần thiết, là bước thử nghiệm nhằm đánh giá chất lượng câu hỏi kiểm định được xây dựng; mức độ phù hợp của câu hỏi và đáp án đáp ứng yêu cầu kiểm định theo quy định của Nghị định số 06/2023/NĐ-CP (phạm vi đánh giá và mức độ cân bằng giữa năng lực tư duy, kiến thức và hiểu biết chung; tương quan giữa độ khó của câu hỏi và thời gian làm bài của thí sinh...) và mức độ đáp ứng của các điều kiện đảm bảo, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ kiểm định. Từ đó, có cơ sở điều chỉnh cách thức, các tiêu chí xây dựng câu hỏi, đáp án, hiệu chỉnh hệ thống công nghệ thông tin và bổ sung kinh nghiệm thực tế triển khai tổ chức kiểm định.

Để có cơ sở đánh giá sát với thực tế triển khai tổ chức kiểm định, Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ cải cách kỹ thuật thi tuyển công chức Việt Nam (Bộ Nội vụ) phối hợp Vụ Công chức – Viên chức, Ban Xây dựng và Ban Thẩm định đề thống nhất lựa chọn đối tượng là sinh viên đại học năm cuối (sẽ là nhóm đối tượng chính tham gia kiểm định chất lượng đầu vào công chức) của các trường có nhiều kinh nghiệm tổ chức đánh giá năng lực và đang trực tiếp tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án kiểm định gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và Học viện Hành chính Quốc gia.

Quang cảnh Kỳ thi

* Trước đó, ngày 19/10/2023, Hội đồng Xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án kiểm định chất lượng đầu vào công chức đã ban hành Quyết định số 826/QĐ-HĐNHKĐ. Triển khai Quyết định này, Hội đồng đã tổ chức cuộc họp Ban Xây dựng, Ban Thẩm định ngân hàng câu hỏi và đáp án kiểm định chất lượng đầu vào công chức do ông Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì để triển khai nhiệm vụ của các Ban, phân công cụ thể các nhóm làm câu hỏi, đáp án và thảo luận một số nội dung liên quan để thống nhất triển khai thực hiện./.​


Văn phòng