Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra, hướng dẫn tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thị xã Duy Tiên

 
Kiểm tra, hướng dẫn tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thị xã Duy Tiên
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-SNV ngày 16/3/2020 của Sở Nội vụ về điều tra, khảo sát tình hình cơ bản về tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Hà Nam, ngày 11/9/2020, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ đã tổ chức Đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả điều tra về tín ngưỡng, tôn giáo cấp xã trên địa bàn thị xã Duy Tiên.

Tham dự buổi làm việc có tổ công tác của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; ông Trịnh Vũ Trung, Trưởng phòng Nội vụ thị xã Duy Tiên và công chức phụ trách công tác tôn giáo các xã, phường, thị trấn. Tại buổi làm việc, các chuyên viên của Ban Tôn giáo đã nghe các đơn vị báo cáo kết quả điều tra, khảo sát và hướng dẫn, kiểm tra kết quả thu thập thông tin, thống kê tổng hợp của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thị xã Duy Tiên. Qua đợt kiểm tra cho thấy, việc triển khai điểu tra, khảo sát tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thị xã được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm; các điều tra viên, cán bộ tôn giáo cấp xã phối hợp chặt chẽ với chức sắc, nhà tu hành, đại diện cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong quá trình thu thập thông tin, thống kê, tổng hợp; thường xuyên có sự trao đổi, liên hệ về chuyên môn, nghiệp vụ với Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ để đảm bảo kết quả điều tra, khảo sát được thực hiện thống nhất và chính xác.  

119174506_933751037106908_476945575521886241_n.jpg

Tại buổi làm việc, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ cũng đã trao đổi, hướng dẫn một số nội dung cơ bản, thường gặp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; một số kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; qua đó, giúp cán bộ công chức phụ trách tôn giáo từng bước tiếp cận và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.   

Kết thúc buổi làm việc, ông Trịnh Vũ Trung, Trưởng phòng Nội vụ thị xã Duy Tiên đề nghị cán bộ công chức phụ trách tôn giáo tiếp tục hoàn thiện hệ thống phiếu, biểu mẫu theo hướng dẫn của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ; Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc địa bàn, kịp thời phối hợp, tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. 


Ban Tôn giáo
Tin liên quan