Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI TỈNH HÀ NAM

Tin tức - Sự kiện  
KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI TỈNH HÀ NAM
Trong hai ngày 26, 27/5, đoàn kiểm tra của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn - Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương làm trưởng đoàn đã về làm việc với tỉnh Hà Nam về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại tỉnh.

8.jpg

Đoàn công tác của Ban TĐKT Trung ương làm việc với Sở Nội vụ Hà Nam

Tiếp đoàn, có đồng chí Trương Công Khải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh, đồng chí Trương Tuấn Lực - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Lãnh đạo và các chuyên viên phòng Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam, thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới về nội dung, hình thức. Hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng hoàn thiện và đồng bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp, các ngành đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ động và phối hợp để tổ chức các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện. Đặc biệt trong năm 2021, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Hà Nam phát động được triển khai sâu rộng và đem lại những kết quả tích cực như: Phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; “Cả nước chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở:”; Phong trào thi đua “Dân vận khéo”…

9.jpg

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởn Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến có chuyển biến rõ rệt, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác thi đua khen thưởng với các cơ quan truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến.

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đã quan tâm hơn trong việc khen thưởng cho tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và những trường hợp lập được thành tích tiêu biểu, xuất sắc đột xuất.. Phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

1.jpg

Đồng chí Trương Công Khải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương đã trao đổi một số nội dung về chuyên môn nghiệp vụ như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; việc sơ, tổng kết các phong trào thi đua, công tác khen thưởng; công tác thẩm định hồ sơ khen thưởng; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về TĐKT; việc quản lý, sử dụng quỹ TĐKT…

3.jpg

Đoàn kiểm tra công tác TĐKT tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam

5.jpg

Đoàn kiểm tra, khảo sát mô hình HTX thủy sản Hải Đăng, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Đức Toàn - Phó trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Hà Nam, những kết quả mà tỉnh đạt được không chỉ tạo niềm tin cho cán bộ và nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước mà còn thể hiện sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đối với công tác thi đua, khen thưởng.

Đồng chí đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam cần tiếp tục tham mưu tốt cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh trong công tác khen thưởng cũng như nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng; các tổ chức đoàn thể cần chủ động cụ thể hóa các phong trào thi đua vào thực chất và kịp thời nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Đồng thời tiếp tục quan

tâm kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác TĐKT, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay; thường xuyên tổ chức việc khảo sát, thanh tra việc triển khai, thực hiện công tác TĐKT, qua đó kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong công tác TĐKT tại cơ sở để uốn nắn, khắc phục..v..v.

Trong chương trình làm việc, đoàn đã kiểm tra công tác TĐKT tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Kim Bảng và đi kiểm tra một số mô hình thi đua phát triển kinh tế tại huyện Bình Lục và huyện Kim Bảng​


Phòng Thi đua, Khen thưởng