Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022
Chiều 28/7, tại huyện Thanh Liêm, Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Đỗ Hồng Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng phòng Nội chính - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ; các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố.
skh1.jpg

6 tháng đầu năm 2022, công tác thi đua, khen thưởng của các huyện, thị xã thành phố tiếp tục được duy trì, phát triển và có chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi trên nhiều lĩnh vực, lồng ghép với nhiều chương trình trọng điểm, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Đặc biệt, cách thức chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua được chú trọng đổi mới, lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, xây dựng hệ thống chính trị làm then chốt, phát triển văn hoá - xã hội làm nền tảng. Do vậy, nhiều phong trào thi đua đã đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy các địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
skh3.jpg
Công tác khen thưởng được chú trọng, quan tâm hơn đến việc khen thưởng cho các cá nhân trực tiếp tham gia lao động sản xuất. Tập thể, cá nhân được khen thưởng thực sự là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua phát triển cả bề rộng và chiều sâu, là động lực quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Phòng Thi đua, khen thưởng