Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối thi đua các Ban Xây dựng Đảng và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen t...

Tin tức - Sự kiện  
Khối thi đua các Ban Xây dựng Đảng và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022
Sáng 09/8/2022, Khối thi đua các Ban xây dựng Đảng và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo phụ trách Khối thi đua. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo và chuyên viên phòng Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ; Lãnh đạo và chuyên viên làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong khối


ktd.jpgcác cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy đã đoàn kết, thống nhất thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao theo chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị và của khối thi đua. Triển khai, tổ chức thực hiện chương trình công tác, 10 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh đảm bảo thời gian, chất lượng và hiệu quả.

Công tác thi đua, khen thưởng được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm, thực hiện, có nhiều đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực, qua đó kịp thời động viên, cổ vũ, khích lệ tinh thần thi đua làm việc của cán bộ, công chức, viên chức góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phong trào thi đua của cả khối.

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được, đưa ra giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

ktd1.jpg

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

​Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo phụ trách Khối thi đua biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong khối, đồng thời đề nghị 6 tháng cuối năm các thành viên trong khối tiếp tục đoàn kết, tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới cán bộ đảng viên, công chức về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng; các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân, tạo thành hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị được giao.

Tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu trong giải quyết công việc. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Nâng cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, công chức viên chức. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng tại đơn vị, phong trào thi đua phải thực sự thiết thực, tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các thành viên trong khối phấn đấu 100% thành viên của khối hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra./.Phòng Thi đua, khen thưởng