Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khen thưởng thành tích trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức  
Khen thưởng thành tích trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam

Trong những năm qua, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia đã có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị đối với tỉnh Hà Nam như lập các đồ án quy hoạch xây dựng: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Nam; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Phủ Lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 điểm du lịch sinh thái - vui chơi giải trí hồ Ba Hang; Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030; Chương trình phát triển đô thị Duy Tiên; Chương trình phát triển đô thị thành phố Phủ Lý.

Ghi nhận những đóng góp của Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia đối với tỉnh Hà Nam, nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập, ngày 19 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã tặng Bằng khen cho Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia vì đã có nhiều thành tích trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam./.​


Ban Thi đua, Khen thưởng