Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khai giảng các lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Tin tức - Sự kiện  
Khai giảng các lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Thực hiện Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023.

Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2023 Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, ngạch chuyên viên và bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

 Dự lễ khai giảng có đồng chí Bùi Huy Tùng – Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng – Học viện Hành chính Quốc gia. Cùng các đồng cán bộ phòng Bồi dưỡng theo ngạch, hạng và vị trí việc làm - Học viện Hành chính Quốc gia

kgt.jpg

 Đồng chí Bùi Huy Tùng - Trưởng ban Quản lý bồi dưỡng - Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu Khai giảng lớp bồi dưỡng

     Về phía Sở Nội vụ có đồng chí Trương Công Khải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, giám đốc sở cùng các đồng chí trưởng, phó phòng, cán bộ phòng công chức viên chức cùng 290 học viên của các lớp chuyên viên, chuyên viên chính và cán bộ quản lý cấp phòng.

Mục tiêu tổ chức lớp Bồi dưỡng nhằm củng cố, bổ sung và quản lý nhà nước cho học viên; củng cố, bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển cho học viên các kỹ năng cơ bản của công chức ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tạo một bước chuyển căn bản về tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân cũng như phát triển năng lực thực thi công vụ của học viên, góp phần nâng cao chỉ số mức độ hài lòng của nhân dân đối với công chức và công sở

.kgk.jpg

Đồng chí Trương Công Khải – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại lớp khai giảng.

 ​    Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Trương Công Khải – Tỉnh ủy viên. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa, quy định của việc học tập chương trình Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính chính đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đồng chí khẳng định, Sở Nội vụ cùng với Học viện hành chính Quốc gia luôn tạo điều kiện tốt nhất để các học viên tham gia lớp bồi dưỡng thuận lợi, tiếp thu được tối đa kiến thức được truyền đạt để khi hoàn thành khóa học sẽ áp dụng sáng tạo trong công tác, hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó.

     Đồng chí Giám đốc sở yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, nghiên cứu, mạnh dạn trao đổi với giảng viên những khó khăn trong quá trình thực thi nhiệm vụ từ đó tìm ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của đơn vị.

      Đồng chí Trương Công Khải tin tưởng rằng sau khi hoàn thành chương trình lớp Bồi dưỡng, các học viên sẽ được trang bị, cập nhật những kiến thức nâng cao về quản lý nhà nước và phát triển năng lực thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân, nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần xây dựng nền hành chính, ngày càng tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế giai đoạn hiện nay và cả trong những năm tới./.


Phòng công chức viên chức
Tin liên quan