Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kế hoạch triển khai đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: KH triển khai đánh giá chỉ số CCHC năm 2022.pdf
Văp phòng sở