Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hà Nam năm 2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hà Nam năm 2021
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: KH cải thiện PCI 2021.SNV.pdf
Văn phòng sở