Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Namđến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Tuyên truyền phổ biến  
Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Namđến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: KH 2511.pdf
Văp phòng sở