Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và khối chính quyền tỉnh Hà Nam năm 2024

Thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2023  
Kế hoạch tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và khối chính quyền tỉnh Hà Nam năm 2024
Chi tiết xem tại đây!
Phòng Công chức viên chức