Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn tuyên truyền, vận động thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện...

Tuyên truyền phổ biến  
Hướng dẫn tuyên truyền, vận động thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022 (từ 20h30 đến 21h30, Thứ Bảy, ngày 26 tháng 3 năm 2022)
Giờ Trái đất lá sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thực cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Namcó thểdễ dàngtham  gia bằng nhiều hình thức đơn giản như tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết để góp phần tiết kiệm năng lượng, chốngbiến đổi khí hậu, tạo sự phát triển bền vững
Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022 diễn ra từ 20h30 đến 21h30, Thứ Bảy, ngày 26 tháng 3 năm 2022. Sự kiện nhằm nâng cao ýthức tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng,chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội, tạo môi trường sống trong sạch, lành mạnh, sự phát triển bền vững. 
Để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới về chống biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng và đồng thời góp phần thúc đẩy việc thực thi hiệu quả hơn nữa Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 –2025 và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh. Sở Nội vụ đề nghị tất cả gia đình cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sử dụng điện tham gia Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022 diễn ra từ 20h30 đến 21h30, Thứ Bảy, ngày 26 tháng 3 năm 2022, cụ thể như sau:
- Các hộ sử dụng điện tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết, chỉ nên sử dụng 01 đến 02 bóng đèn tiết kiệm năng lượng phục vụ chiếu sáng.
- Cơ quan Sở Nội vụ chỉ dùng đèn chiếu sáng bảo vệ, tắt hết đèn chiếu sáng sân vườn, đèn trang trí trong thời gian diễn ra sự kiệnVăn phòng sở