Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn khen thưởng kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2021) và 60 năm Ngày truy...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức  
Hướng dẫn khen thưởng kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2021) và 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (04/10/1961 - 04/10/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 01/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (04/10/2001-04/10/2021) và 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) (04/10/1961 - 04/10/2021).

Sau khi phối hợp với Công an tỉnh, ngày 30/8/2021 Sở Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn số 704/SNV-BTĐKT về việc khen thưởng khen thưởng kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy (04/10/2001 - 04/10/2021) và 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (04/10/1961 - 04/10/2021). Theo đó, hình thức khen thưởng gồm có Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh. Đối tượng khen thưởng bao gồm:

a. Tập thể

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc sở ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thuộc và trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị lực lượng vũ trang.

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Đội dân phòng, Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở và chuyên ngành.

b. Cá nhân

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân sinh sống trên địa bàn tỉnh.

- Sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang.

- Cán bộ, đội viên Đội dân phòng, Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở và chuyên ngành.

Tiêu chuẩn đối với từng đối tượng được quy định cụ thể trong Hướng dẫn.

Hướng dẫn được ban hành để lựa chọn, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2016 – 2021, qua đó nhằm động viên kip thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH, phong trào toàn dân PCCC trong đợt thi đua, khuyến khích những cách làm hay, sáng tạo trong công tác nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công tác PCCC và CNCH.

Xem chi tiết hướng dẫn tại file đính kèm: HƯỚNG-DẪN-KHEN-THƯỞNG-KỶ-NIỆM-60-NĂM-PCCC-và-CNCH.pdf


Ban Thi đua, khen thưởng