Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn Cài đặt ứng dụng VNEID trênđiện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android

Văn bản hướng dẫn  
Hướng dẫn Cài đặt ứng dụng VNEID trênđiện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android
Để tăng cường quản lý di biến động dân cư và các đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Sở Nội vụ hướng dẫn Cài đặt ứng dụng VNEID trên điện thoại thông  minh sử dụng hệ điều hành Android như sau:
Theo đó, để Cài đặt ứng dụng VNEID trên điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android, công dân vào mục CH play đối với hệ điều hành Android hoặc app store đối với iOS​ để tải và cài đặt ứng ụng VNEID. Hoặc truy cập vào địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn để khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa.
Văn phòng sở
Tin liên quan