Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức

Tin tức - Sự kiện  
Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
Sáng 18/4/2022, Vụ Công chức, viên chức - Bộ Nội vụ phối hợp với cơ quan nhân sự quốc gia Nhật Bản (tổ chức Jica) tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định kiểm định chất lượng đầu vào công chức tại Hải Dương. Chủ trì hội thảo, đồng chí Trương Hải Long-Thứ trưởng Bộ Nội vụ, tham gia hội thảo, có lãnh đạo một số Vụ Tổ chức, cán bộ thuộc các bộ, ngành (Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và xã hội…), lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam, Hải Dương, Hà Nội...

Hội thảo đã bàn, thảo luận đưa ra các phương án góp ý dự thảo Nghị định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức…Theo đó, nhiều phương án tập trung thống nhất đề nghị Bộ Nội vụ sẽ trực tiếp thực hiện kiểm định chung cho các đơn vị. Hình thức kiểm định sẽ tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính; nội dung kiểm định: đánh giá năng lực tổng hợp của thí sinh dự thi trên các phương diện về kiến thức, kỹ năng, logic, bao quát những lĩnh vực về chủ trương, đường lối của Đảng...năng lực tư duy, năng lực ứng dụng vào thực tiễn của thí sinh.

Kết quả kiểm định được xác định theo số câu trả lời đúng trong bài thi của thí sinh, kết quả cũng sẽ được đánh giá xếp loại: xuất sắc, giỏi, khá và đạt. Theo Dự thảo Nghị định, kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức sẽ có giá trị sử dụng trong 24 tháng, kể từ ngày quyết định phê duyệt kết quả kiểm định có hiệu lực.

8eb1dedb0f47c1199856.jpg

bdc1a42c-0c83-48b3-b67f-56617bfbbc18.jpg


Phòng Công chức viên chức