Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Tin tức - Sự kiện  
Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày 29/9/2020, Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội đã đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xứng đáng với vai trò, vị trí của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
z2123124899131_2d90f505a59a1f9def7d6b829510c9c2.jpg

 Đồng chí Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lụa đã đánh giá cao những kết quả của Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập hợp đoàn kết rộng rãi những người làm báo cách mạng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp báo chí của tỉnh; tích cực tuyên truyền, động viên, cổ vũ nhân dân hăng hái thi đua lao động, công tác, học tập, xây dựng nông thôn mới, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh./.


Phòng Tổ chức biên chế