Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 202...

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2030
Chiều ngày 18/3/2021, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2030. Ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ cùng ông Trương Hoà Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ  - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có ông Nguyễn Đức Vượng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố…

 163506628_306908604163027_6955971791235225326_n.jpg

​                             Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

          Báo cáo của Chính phủ cho thấy: 10 năm qua, CCHC đã được triển khai đồng bộ trên tất cả 06 nội dung. Qua đó, thúc đẩy quá trình đổi mới kinh tế, dân chủ hóa đời sống xã hội, hội nhập kinh tế, củng cố và duy trì ổn định chính trị, phòng, chống tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

          Công tác cải cách thể chế được các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương quan tâm, chỉ đạo sát sao. Thể chế về tổ chức bộ máy của hệ thống hành chính, mối quan hệ giữa Nhà nước với người dân. Tổng số văn bản quy phạm pháp luật mà các bộ đã ban hành từ năm 2012 đến nay là hơn 8.600 văn bản.

          Công tác cải cách TTHC được xác định là khâu đột phá và được triển khai mạnh mẽ ở tất cả các cấp hành chính theo hướng đơn giản hóa, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tính từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV đến tháng 11/2020 đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.000 thủ tục, 3.893/6.191 thủ tục kinh doanh; 6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành. Tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khoảng hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm. Việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt được kết quả tích cực, việc giải quyết TTHC nhanh chóng, thuận tiện, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 97,37%.

          Bên cạnh đó, một loạt chủ trương của Đảng, chính sách của các cơ quan nhà nước được đưa ra nhằm đẩy mạnh hơn nữa cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Việc sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập ở các bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương các cấp đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, tại các bộ, cơ quan ngang bộ giảm 12 vụ và tương đương. Tại các tỉnh, thành phố giảm 05 tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; 973 tổ chức cấp phòng và 127 tổ chức cấp chi cục; ở cấp huyện giảm 294 tổ chức cấp cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; giảm biên chế 8,7% so với năm 2015.

          Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt, công tác hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số là điểm sáng thúc đẩy thay đổi lề lối, phương thức làm việc của các cơ quan nhà nước. Việc triển khai các hệ thống một cửa điện tử đạt kết quả đáng ghi nhận. Đến quý II/2020, số dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức 3 là 38.833; mức 4 là 17.959 dịch vụ. Tỷ lệ trung bình hồ sơ giải quyết qua hệ thống một cửa điện tử tại các tỉnh từ năm 2015 đến tháng 3/2020 đạt trên 84%. Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia đã kết nối, tích hợp với Cổng DVC, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Đến nay, trên Cổng DVC quốc gia đã cung cấp gần 2.300 DVC trực tuyến trên tổng số gần 7.000 TTHC tại 4 cấp chính quyền; hơn 24 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, gần 580 nghìn hồ sơ thực hiện trực tuyến trên cổng. Chi phí xã hội tiết kiệm khoảng 6.722 tỷ đồng/năm.

          Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã chỉ rõ những kết quả đạt được, một số bất cập, hạn chế, bài học kinh nghiệm. Đồng thời đề nghị trong giai đoạn tới Chính phủ cần tiếp tục đẩy mạnh CCHC nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch; nâng cao vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của các tổ chức chính trị, xã hội, người dân, doanh nghiệp đối với công tác CCHC và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động, chỉ đạo, điều hành và là nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành…

          Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao nỗ lực, kết quả đạt được trong công tác CCHC của các cấp, các ngành, các địa phương giai đoạn 2011 - 2020. Trong giai đoạn 2021 - 2030, các cấp, các ngành, địa phương cần tiếp tục khắc phục những tồn tại, bất cập. Tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh CCHC, xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm; tăng cường tính công khai, minh bạch; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của bộ máy hành chính nhà nước đầy đủ, đồng bộ, hiện đại. Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC; xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, hợp lý, gắn với quyền hạn và trách nhiệm; đổi mới cơ chế, nâng cao chất lượng tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức… Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết, Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

          Cũng tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 đã được nhận huân chương lao động của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ./.


Phòng Cải cách hành chính
Tin liên quan