Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị triển khai đề án xác định chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2020

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị triển khai đề án xác định chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2020
Ngày 02/02/2020, tại hội trường Sở Nội vụ, Lãnh đạo Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị Triển khai Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30/12/2020 Phê duyệt Đề án "Xác định chỉ số Cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" và Công văn số 838/BNV-CCHC ngày 28/01/2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn tự đánh giá chấm điểm để xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2020.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông và các Đồng chí lãnh đạo các Phòng thuộc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Khoa học Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp và Văn phòng UBND tỉnh.

So với năm trước (năm 2019), nội dung năm nay có 1 số thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương trong cả nước. Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ quán triệt các nội dung tại Quyết định số 1149/QĐ-BNV và Công văn số 838/BNV-CCHC của Bộ Nội vụ, đồng thời phân công các nội dung liên quan đến các Sở, ngành cho các đơn vị tham dự hội nghị tự chấm điểm theo các nội dung chỉ số CCHC năm 2020 và chuẩn bị tài liệu kiểm chứng đầy đủ chứng minh số điểm đạt được.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc sở cũng đã triển khai Thông báo Kết luận của Đ/c Trương Quốc Huy - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh về những nội dung CCHC cần phải triển khai năm 2021 và các giải pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác CCHC của các sở, ban, ngành và địa phương.

146303799_131142042117710_3902920496679114867_n.jpg


Phòng Cải cách hành chính