Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị thảo luận về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và dự thảo Quy định của UBND tỉnh về CBCC cấp xã và người hoạt...

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị thảo luận về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và dự thảo Quy định của UBND tỉnh về CBCC cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
Thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Chiều 14/9, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị thảo luận góp ý kiến vào các dự thảo văn bản: Nghị quyết của HĐND tỉnh về giao số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cho ĐVHC cấp huyện; Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; chức danh, mức hỗ trợ hằng tháng đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam; quy định của UBND tỉnh về tiêu chuẩn của cán bộ, công chức cấp xã, ngành đào tạo của các chức danh công chức cấp xã.

Dự và chủ trì Hội nghị: đồng chí Đỗ Hồng Hà - Phó Bí thư BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Đại biểu Hội nghị gồm: Trưởng phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính; các đồng chí Trưởng, Phó phòng, chuyên viên của Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; đồng chí Trưởng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ.

Các đồng chí dự Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, có nhiều ý kiến góp ý đối với 3 dự thảo. Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại Hội nghị, Phòng XDCQ & CTTN sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện./

​Một số hình ảnh tại Hội nghị:​

c2.jpg

c3.jpg

c1.jpg


Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên