Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tập huấn kiến thức về ứng phó, biến đổi khi hậu cho học viên là công chức địa chính- nông nghiệp- tài nguyên...

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị tập huấn kiến thức về ứng phó, biến đổi khi hậu cho học viên là công chức địa chính- nông nghiệp- tài nguyên và môi trường các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh
Thực hiện Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Nhằm mục tiêu tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức cấp xã về việc thực hiện kế hoạch Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu vào trong quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực và địa phương góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngày 04/01/2021, Sở Nội vụ phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức về ứng phó, biến đổi khi hậu cho 100 học viên là công chức địa chính- nông nghiệp- tài nguyên và môi trường các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội nghị đã được nghe PGS-TS Nguyễn Chu Hồi, Giảng viên của Đại học Quốc gia Hà Nội trực tiếp trao đổi các nội dung: Thực hiện các cam kết quốc tế về ứng phó, biến đổi khí hậu của Việt Nam; Trách nhiệm của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai thực hiện các cam kết về ứng phó, biến đổi khí hậu; Tỉnh Hà Nam với ứng phó biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay…Bên cạnh các nội dung trên các học viên còn được xem các video minh họa về những tác động của biến đổi khí hậu đối với môi trường cũng như cuộc sống của người dân trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Hồng Hà, Phó giám đốc Sở Nội vụ đã nhấn mạnh mục tiêu của khóa bồi dưỡng là nhằm trang bị cho các học viên các kiến thức, kỹ năng truyền thông về biến đổi khí hậu, giúp nâng cao chất lượng công tác tham mưu lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương gắn với bảo vệ môi trường sống và giảm thiểu các tác hại của biến đổi khí hậu ở địa phương. Đồng thời, thông qua khóa học mỗi học viên sẽ là những tuyên truyền viên về biến đổi khí hậu ở cơ quan, đơn vị và địa bàn dân cư, giúp cho bản thân và người dân nhận thức được những nguy cơ và tác động xấu của biến đổi khí hậu cũng như hình thành ý thức phòng, ngừa, hạn chế những hành vi có hại cho môi trường trong cuộc sống./. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

1.jpg

2.jpg

3.jpg


Phòng Tổ chức biên chế