Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp phòng thuộc Trung tâm

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp phòng thuộc Trung tâm

Sáng ngày 17/4/2023, Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo quản lý cấp phòng.  Đây là hội nghị quan trọng về công tác cán bộ, nhằm phát huy tính công khai, dân chủ và trí tuệ tập thể trong việc lựa chọn nguồn cán bộ kế cận cho Đảng để bổ sung, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Trung tâm.

Dự hội nghị có Đồng chí Trần Đăng Khoa – Chánh văn phòng Sở Nội vụ; Đồng chí Lê Đức Hiền – Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh cùng toàn thể các đồng chí Viên chức, người lao động trong đơn vị.

 lt00.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị

Căn cứ Công văn số 1008 – CV/BTCTU ngày 6 tháng 01 năm 2023 của Ban tổ chức tỉnh ủy Hà Nam về việc rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; 2025-2030 (rà soát bổ sung quy hoạch năm 2023) đối với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Trung tâm đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc Trung tâm.

Thông qua hội nghị này, nhằm bổ sung để hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch nhân sự. Qua bổ sung quy hoạch cán bộ và xây dựng quy hoạch cán bộ sẽ phát hiện nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài./.


Trung tâm lưu trữ lịch sử
Tin liên quan