Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị ký xác nhận pháp lý bản đồ, hồ sơ ĐGHC cấp huyện của tỉnh Hà Nam có chung đường địa giới hành chính với tỉnh Hưng Yên

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị ký xác nhận pháp lý bản đồ, hồ sơ ĐGHC cấp huyện của tỉnh Hà Nam có chung đường địa giới hành chính với tỉnh Hưng Yên
Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”. Chiều ngày 11/5/2022 Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị ký xác nhận pháp lý bản đồ, hồ sơ địa giới hành chính cấp huyện của tỉnh Hà Nam có chung đường địa giới hành chính với tỉnh Hưng Yên.

Thành phần dự hội nghị về phía tỉnh Hà Nam có đồng chí Nguyễn Bá Cẩn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam, Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Phòng Nội vụ: thị xã Duy Tiên, huyện Lý Nhân. Tham dự Hội nghị về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên, Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên; đại diện lãnh đạo UBND, Lãnh đạo Phòng Nội vụ: thành phố Hưng Yên, huyện Kim Động; đại diện đơn vị thi công Dự án 513 của tỉnh Hà Nam và tỉnh Hưng Yên.

Sau khi nghe đại diện đơn vị thi công Dự án 513 của tỉnh Hà Nam và tỉnh Hưng Yên báo cáo kết quả đo đạc, xác định, thống nhất đường địa giới hành chính giữa thành phố Hưng Yên, huyện Kim Động của tỉnh Hưng Yên với thị xã Duy Tiên, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; các đại biểu thảo luận và thống nhất từ sau hội nghị ký pháp lý bản đồ và hồ sơ địa giới của thành phố Hưng Yên, huyện Kim Động của tỉnh Hưng Yên tháng 6/2021 đến nay đường địa giới giữa hai tỉnh vẫn ổn định. Các đại biểu dự hội nghị đã chứng kiến đại diện Lãnh đạo UBND: thành phố Hưng Yên, huyện Kim Động đã tiến hành ký xác nhận pháp lý vào bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính của thị xã Duy Tiên, huyện Lý Nhân của tỉnh Hà Nam.

Hội nghị thành công tốt đẹp và kết thúc vào hồi 16h30 phút cùng ngày./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

5131.jpg

5132.jpg

5133.jpg


Phòng XDCQ & CTTN