Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị ký pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện giữa giáp ranh giữa tỉnh Hà Nam với tỉnh Nam ...

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị ký pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện giữa giáp ranh giữa tỉnh Hà Nam với tỉnh Nam Định
Sáng ngày 04/11/2022, tại Trụ sở UBND huyện Ý Yên và UBND huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, đã diễn ra Hội nghị ký xác nhận pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính huyện Bình Lục, Thanh Liêm tỉnh Hà Nam tiếp giáp với huyện Vụ Bản, Ý Yên tỉnh Nam Định.
Dự Hội nghị, về phía tỉnh Hà Nam có đồng chí Nguyễn Bá Cẩn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ.
3.jpg

Đ/c Nguyễn Bá Cẩn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nam phát biểu tại hội nghị

Về phía tỉnh Nam Định có đồng chí Đinh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ; phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Nam Định; Lãnh đạo UBND huyện Ý Yên, huyện Vũ Bản và Trưởng các phòng chuyên môn của 2 huyện; Đơn vị thi công Dự án 513 của hai địa phương.

4.jpg

Hội nghị tại UBND huyện Ý Yên

Phát biểu tại Hội nghị các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ của 2 tỉnh cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lập hồ sơ, bản đồ ĐGHC; ghi nhận kết quả quá trình hai địa phương và đơn vị thi công phối hợp triển khai Dự án.

Sau khi nghe đơn vị thi công Dự án 513 của tỉnh Hà Nam báo cáo kết quả triển khai Dự án, lãnh đạo của 2 huyện và phòng chuyên môn đã kiểm tra, đối chiếu, rà soát lại hồ sơ, bản đồ ĐGHC; ký xác nhận vào bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện giáp ranh giữa tỉnh Hà Nam và tỉnh Nam Định.

5.jpg

Chủ tịch UBND huyện Vũ Bản ký pháp lý HS,bản đồ ĐGHC giáp ranh với tỉnh Hà Nam

Hội nghị ký pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính giáp ranh giữa tỉnh Hà Nam và tỉnh Nam Định đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11h30 phút cùng ngày./.​Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên