Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị ký pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện giáp ranh của tỉnh Nam Định, tỉnh Hoà Bình vớ...

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị ký pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện giáp ranh của tỉnh Nam Định, tỉnh Hoà Bình với tỉnh Hà Nam
Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”; ngày 25, 26, 30 tháng 8 năm 2023, tại Trụ sở UBND các huyện: Thanh Liêm, Lý Nhân, Bình Lục, Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam phối hợp với SỞ Nội vụ các tỉnh Nam Định, Hòa Bành và UBND các huyện tổ chức Hội nghị ký xác nhận pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cho các tỉnh Nam Định, Hoà Bình có đường địa giới hành chính tiếp giáp với tỉnh Hà Nam.

Dự Hội nghị, về phía tỉnh Hà Nam có đồng chí Đỗ Hồng Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Lãnh đạo phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ; Lãnh đạo Phòng Quy hoạch, Bản đồ sở Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo UBND các huyện: Thanh Liêm, Lý Nhân, Bình Lục, Kim Bảng; Lãnh đạo phòng Nội vụ, phòng Tài nguyên môi trường; Chủ tịch UBND xã và công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (làm nhiệm vụ Tài nguyên - Môi trường) của các xã có liên quan. Về phía tỉnh Nam Định, Hoà Bình có các đồng chí Lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo Phòng Xây dựng chính quyền, Đơn vị thi công Dự án 513 của các tỉnh.

 cq1.png
(Hình ảnh tại hội nghị huyện Bình Lục)

cq2.jpg

(Hình ảnh tại hội nghị huyện Kim Bảng)

cq3.jpg

(Hình ảnh tại hội nghị huyện Thanh Liêm)

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đỗ Hồng Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam, các đồng chí Lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh Nam Định, Hòa Bình đề nghị Đơn vị thi công phối hợp với Chủ tịch UBND và công chức chuyên môn của các xã có liên quan, Phòng Tài nguyên và Môi trường của các huyện rà soát, đối chiếu hồ sơ, bản đồ đảm bảo thống nhất, phù hợp với hiện trạng đang quản lý của các địa phương, trình Lãnh đạo UBND các cấp ký xác nhận pháp lý đảm bảo chính xác, kịp thời, đáp ứng thời gian chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất và kết thúc vào lúc 17h ngày 30/8/2023./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 cq4.png

                         Hình ảnh làm việc tại huyện Thanh Liêm

cq5.jpg

Hình ảnh làm viêc tại huyện Bình Lục

cq6.jpg

Hình ảnh làm việc tại huyện Kim Bảng


Tin liên quan