Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị ký kết giáo ước thi đua khối thi đua nội chính

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị ký kết giáo ước thi đua khối thi đua nội chính
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Quy chế hoạt động của Khối thi đua Nội chính. Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, Chiều ngày 31/3/2021 Khối Thi đua Nội chính tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động; phát động và ký giao ước thi đua năm 2021.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đào Đình Tùng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan trong khối…

          Tại hội nghị, các đơn vị thành viên trong khối đã thảo luận Chương trình hoạt động của Khối năm 2021; Tiêu chí thi đua, phương thức đánh giá, chấm điểm, xếp loại chất lượng đơn vị và bình xét khen thưởng các khối thi đua tỉnh Hà Nam năm 2021. Trên cơ sở đó, hội nghị đã thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động năm 2021 và công bố đăng ký thi đua của các đơn vị trong khối.

          Hưởng ứng nội dung phát động thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh với chủ đề thi đua năm 2021 là: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc" với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển",  ông Trương Công Khải –  Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Nội vụ, đại diện đơn vị Trưởng Khối Thi đua Nội chính phát động phong trào thi đua trong toàn Khối với các nội dung chính sau: Cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Các phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của ngành; chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026…

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được của Khối Nội chính trong thời gian qua. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ đã được đề ra tại Kế hoạch, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị trong khối căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tham gia tích cực vào tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; đồng thời tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID – 19, góp phần ổn định tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

          Kết thúc Hội nghị, đại diện lãnh đạo 09 đơn vị trong khối đã kí Giao ước thi đua năm 2021. Mục tiêu hướng đến đó là tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng ngành, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Một số hình ảnh tại Hội nghị.

165393908_121739133212580_2843648639636030440_n.jpg

167214302_511734753160951_7661218557990906731_n.jpg


167480629_1345501392497788_5481403241974151265_n.jpg

165644386_290792809109644_140143507961697211_n.jpg


Văn phòng Sở
Tin liên quan