Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị giao ban trực tuyến công tác triển khai thực hiện Dự án 513 và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị giao ban trực tuyến công tác triển khai thực hiện Dự án 513 và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Sáng ngày 8/9/2020 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến công tác triển khai thực hiện Dự án 513 và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng chủ trì điểm cầu Hà Nam, tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; đại diện lãnh đạo UBND, phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố và phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ.

118859322_2381582708802153_4162729071139175588_n.jpg 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" (Dự án 513), Bộ Nội vụ đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án. Đến hết tháng 7/2020, Bộ Nội vụ đã tham mưu để Chính phủ ban hành 07 nghị quyết và chủ trì để các tỉnh hiệp thương, thỏa thuận giải quyết dứt điểm 15/16 khu vực tranh chấp địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại. Trên cơ sở Thiết kế kỹ thuật - Dự toán triển khai thực hiện Dự án 513 và đề nghị của các địa phương, Bộ Nội vụ đã tổng hợp, gửi Bộ Tài chính để cân đối hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh có khó khăn về ngân sách, tạo điều kiện cho các địa phương triển khai thực hiện Dự án.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, cơ quan trung ương để xây dựng kế hoạch và lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán triển khai thực hiện Dự án 513 tại địa phương. Đến nay, có 13/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện hoàn thành Dự án 513.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đến nay đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 2019 - 2021. Qua sắp xếp, cả nước đã giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện, 546 đơn vị hành chính cấp xã. Dự kiến trong 5 năm tới sẽ giảm chi ngân sách nhà nước khoảng trên 1.400 tỷ đồng do giảm chi lương, giảm chi hoạt động các đơn vị hành chính sau khi sắp xếp.

Tại hội nghị, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương trao đổi, thảo luận giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án 513 và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

 119109237_733762133867722_5495893482253738062_n.png

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân biểu dương các tỉnh, thành phố đã thực hiện tốt Dự án 513, đồng thời đề nghị các địa phương còn lại khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành trung ương tiếp tục thực hiện Dự án 513, hoàn tất và gửi hồ sơ về Bộ Nội vụ để thẩm định.

Bộ trưởng đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng phối hợp giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực hiện Dự án 513 trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị của các địa phương và thống nhất báo cáo, đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định.


Phòng Xây dựng chính quyền