Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị giám sát công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ các cơ quan hành chính nhà nước ngư...

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị giám sát công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ các cơ quan hành chính nhà nước người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2016 – 30/9/2022
Chiều ngày 01/12/2022, Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-BPC của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành giám sát tại Sở Nội vụ về giám sát công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và người làm việc trong các đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh; và giám sát thẩm tra dự thảo Nghị Quyết.

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND làm trưởng đoàn; các đồng chí thành viên Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Đồng chí Trương Công Khải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, các đồng chí lãnh đạo sở, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, Thanh tra sở, Văn Phòng sở.

Hội nghị đã nghe đồng chí chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND quán triệt mục đích yêu cầu, thông qua nội dung chương trình và phương pháp làm việc của đoàn giám sát; nghe báo cáo của Sở Nội vụ và các ý kiến giải trình về các nội dung

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận đánh giá cao kết quả việc tham mưu với UBND tỉnh về công tác quản lý, sử dụng cán bộ công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong những năm qua, đặc biệt giai đoạn 2016 – 2022, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề nghị khắc phục trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

c9207ae0b8d4618a38c5.jpg

b8541433d5070c595516.jpg

bbad27721744ce1a9755.jpg

Văn phòng Sở