Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị công bố kết luận thanh tra Bộ Nội vụ

Tin tức - Sự kiện  
Hội nghị công bố kết luận thanh tra Bộ Nội vụ

Ngày 10/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị để nghe Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Khương - Chánh Thanh tra và các thành viên Đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Trương Công Khải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ và các công chức có liên quan.

Đồng chí Trần Ngọc Huy - Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ.

Phát biểu tại Hội nghị công bố kết luận thanh tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Khương - Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đã đánh giá những việc làm tốt, cách làm hay của các cơ quan, tổ chức về các nội dung thanh tra, đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót cần phải khắc phục.

Trên cơ sở Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu toàn bộ nội dung Kết luận thanh tra để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện các kiến nghị được nêu ra trong Kết luận thanh tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

​ 


Phòng Công chức viên chức