Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo Hiến pháp năm 2013

Tin tức - Sự kiện  
Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo Hiến pháp năm 2013
Chiều 10/10/2023, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nội vụ về thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và dự kiến chương trình công tác năm 2024 đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; tín ngưỡng, tôn giáo. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh chủ trì buổi làm việc.


Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Ánh Chức phát biểu. Ảnh: quochoi.vn

Theo Báo cáo của Bộ Nội vụ, trong 9 tháng năm 2023, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả, góp phần ổn định tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trong cả nước; chính quyền các cấp quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo ổn định, tuân thủ pháp luật, gắn bó với dân tộc.

Dự kiến năm 2024, Bộ Nội vụ tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai có hiệu quả các quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; tổ chức các hội nghị triển khai Luật hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân và chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường công tác vận động, tranh thủ tạo sự đồng thuận, cởi mở với chức sắc tôn giáo…

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, qua nghiên cứu, báo cáo của Bộ Nội vụ đã phản ánh khá cụ thể, đầy đủ về tình hình, kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục và đề xuất, kiến nghị.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: quochoi.vn

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về tôn giáo, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo Hiến pháp năm 2013; nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để có cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định và ban hành chính sách, pháp luật nhằm tháo gỡ những vướng mắc đặt ra trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, năm 2023 - năm đánh dấu giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025. Bối cảnh năm 2023 có nhiều thuận lợi, thách thức đan xen; nhất là các yếu tố hậu đại dịch COVID-19, tình hình thế giới và thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu..., với khối lượng công việc lớn, lĩnh vực phụ trách rộng, phức tạp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nội vụ và toàn ngành đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực vượt khó, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đạt được nhiều kết quả nổi bật..../.


Văn phòng
Tin liên quan