Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hà Nam phát động phong trào thi đua năm 2024

Tin tức - Sự kiện  
Hà Nam phát động phong trào thi đua năm 2024
Sáng 27/3, UBND tỉnh tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2023, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng các Sở ngành, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội; các đồng chí Bí thư các huyện, thị, thành uỷ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xẫ, thành phố; đại diện các tập thể, cá nhân thuộc diện BTV Tỉnh uỷ quản lý được khen thưởng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, hoạt động của các Khối thi đua tiếp tục được đổi mới, việc tổ chức và triển khai các hoạt động đã tạo nên phương thức thi đua đa dạng, phong phú; các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, toàn diện. Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục được triển khai sâu rộng, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nhiều mô hình được xây dựng và nhân rộng.

Đến nay, Hà Nam có 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phong trào thi đua “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” đã trở thành phong trào hành động thiết thực, động lực quan trọng mang lại thành tựu lớn và toàn diện, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,49%.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2024.

Các phong trào thi đua “Cán bộ, công chức viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”, thi đua “đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” được triển khai với nhiều kết quả đáng ghi nhận, mang lại hiệu quả thực chất. Các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động được các đơn vị quan tâm thực hiện, góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu phát triển KTXH của tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc”

Phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế được thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực: Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 1,2% so với năng 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,8% so với cùng kỳ. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm thực hiện: tổ chức các Đoàn xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước Châu Âu, Singapore, Malayxia và Mỹ. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 8.992 doanh nghiệp đăng ký thành lập.

5 tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022 đã vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Phong trào thi đua trong lĩnh vực Văn hoá xã hội đạt nhiều kết quả tích cực: các hoạt động văn hoá, du lịch, thể thao diễn ra sôi nổi với điểm nhấn Hà Nam đạt Giải thưởng Du lịch thế giới vinh danh “Điểm đến văn hoá địa phương hàng đầu thế giới” năm 2023; lĩnh vực y tế, giáo dục đạt nhiều kết quả. Các phong trào thi đua giữ vững an ninh chính trị, TTATXH và đảm bảo quốc phòng vững mạnh; thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao tính ứng dụng, hiệu quả trong lao động, sản xuất và công tác; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh được triển khai đồng bộ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh khen thưởng tỉnh khen thưởng 3 Khối thi đua đạt thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Phát động Phong trào thi đua năm 2024, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh một số nội dung: Chủ đề thi đua: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với phương châm “Kỷ cương, trách nhiệm; chủ động, kịp thời; tăng tốc, sáng tạo; hiệu quả, bền vững”, Phong trào thi đua năm 2024 tập trung vào: tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của TW và các Nghị quyết, Chương trình, Đề án của tỉnh; Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế như: đẩy mạnh phát triển công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 8 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023.

Quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các DN nhỏ và vừa phát triển ổn định và bền vững. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng KTXH đồng bộ, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ lập và tổ chức thực hiện Chương trình phát triển đô thị; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển KTXH; Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt nâng cao hiệu quả công tác CCHC; nâng cao năng lực cạnh tranh; xây dựng chính quyền số, kinh tế số; Đề cao trách nhiệm người đứng đầu; thi đua giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc”; 5 tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022 đã vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh đã khen thưởng cho 3 Khối thi đua đạt thành tích xuất sắc trong năm 2023 (giải Nhất, Giải Nhì và Giải Ba).

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023. 
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023. 

Dịp này, 8 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023 đã vinh dự được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, 17 tập thể có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua năm 2023 được UBND tỉnh tặng bằng khen, 33 cá nhân có thành tích trong công tác từ năm 2022 - năm 2023, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu đã được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Hà Nam”. 

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua tỉnh Hà Nam” cho các cá nhân.

Hội nghị nghe đại diện các Trưởng Khối thi đua cam kết, hưởng ứng thi đua năm 2024 và chứng kiến đại diện các Khối ký kết giao ước thi đua năm 2024.

8 Khối thi đua trong tỉnh ký giao ước thi đua năm 2024.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh tặng hoa các các trưởng Khối thi đua.


Phòng Thi đua, khen thưởng