Skip Ribbon Commands
Skip to main content

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng  
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Ông Nguyễn Quốc Hiến - Bí thư Đảng ủy xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, thị ủy với cương vị là người đứng đầu cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, ông đã  tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW gắn với việc thực hiện Nghị định Trung ương khóa 4 (khóa XI, XII) một cách đồng bộ, chặt chẽ phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xác nhận rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW, ông đã chỉ đạo tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa đạng như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, cổ động trực quan căng treo băng zôn, khẩu hiệu, qua các buổi sinh hoạt chi bộ, chi bộ, chi đoàn… đã giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm được công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn. Hàng năm, ông đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt việc nêu gương điển hình, người tốt, việc tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc viết “Sổ ghi danh gương người tốt, việc tốt" học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, toàn xã ghi danh được 06 tập, 16 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Bản thân ông luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua và hoạt động nhân đạo tại địa phương.

Với những thành tích tiêu biểu xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 Ông Nguyễn Quốc Hiến - Bí thư Đảng ủy xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên đã được các cấp có thẩm quyền đề nghị Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen.​


phòng Thi đua khen thưởng