Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giấy mời dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Giấy mời dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức hành chính tỉnh Hà Nam năm 2022
Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm:​Giấy mời.pdf 
Phòng Công chức viên chức