Skip Ribbon Commands
Skip to main content

giao chỉ tiêu biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản của tỉnh  
giao chỉ tiêu biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
ngày 13/7/2018 HĐND tỉnh Hà Nam ban hành Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
​Số ký hiệ​u

​08/2018/NQ-HĐND
​Ngày ban hành
​13/7/2018
​Ngày có hiệu lực
​13/7/2018
​Người ký
​Phạm Sỹ Lợi
​Trích yếu
​về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018
​Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
​phân loại
Nghị quyết

Xem chi tiết nội dung văn bản tại file đính kèm: 8.pdf
Văn phòng Sở