Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giám đốc Sở Nội vụ làm việc với Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Tin tức - Sự kiện  
Giám đốc Sở Nội vụ làm việc với Trung tâm Lưu trữ lịch sử
Thực hiện thông báo số 49/TB-SNV ngày 20/02/2024 của Sở Nội vụ về Kết luận của đồng chí Giám đốc sở tại hội nghị giao ban tuần từ ngày 19-23/02/2024; Vào 14h chiều ngày 20/02/2024, Giám đốc Sở đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
Trung tâm Lưu trữ lịch sử