Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giảm 3,16% biên chế các đơn vị sự nghiệp

Tuyên truyền phổ biến Lĩnh vực Tổ chức biên chế  
Giảm 3,16% biên chế các đơn vị sự nghiệp
Ngày 30/10, Quốc hội đã bắt đầu phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tình bày báo cáo trước Quốc hội 

Đáng chú ý, việc thực hiện Nghị quyết số 56/2017/QH14 về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác cải cách hành chính được thực hiện một cách toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội trong năm, đồng thời, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước.

Chính phủ đã ban hành các nghị quyết yêu cầu các bộ rà soát, cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt, giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp phát triển.

Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện, coi đây vừa là nhiệm vụ vừa là giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, tăng cường các giao dịch trực tuyến, giảm tối đa giấy tờ hành chính; đóng góp quan trọng vào việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính, tinh giản biên chế.

Về tổ chức bộ máy, biên chế, qua rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ tinh gọn, đã giảm 6 Tổng cục thuộc Bộ Công an, tổ chức lại 125 cục và tổ chức tương đương thuộc Bộ Công an xuống còn 60 cục và tổ chức tương đương, nhập 20 cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh vào cơ quan Công an cấp tỉnh;

Giảm 1 Tổng cục thuộc Bộ Công Thương, số đầu mối Bộ Công Thương đã giảm 05 đơn vị (từ 35 Vụ, cục và tương đương xuống còn 30 đơn vị như hiện nay); giảm 15 Vụ thuộc Bộ. Thành lập mới 3 Tổng cục: Tổng cục Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương.

Trong các năm 2016, 2017 và 2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện, giảm từ 1,7% đến 2,9% so với biên chế được giao năm 2015.

Biên chế sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên của 62 địa phương đã giảm 3,16% so với năm 2015.Nguồn: phapluatxahoi.vn​